Tietosuojaseloste ja käyttöehdot

Rekisterin pitäjä

FinnishLakeLife-yritysryhmä
(Kauppisen Lomamökit, Kapiaisen Lomamökit ja Ylä-Tommolan Lomamökit)

Yrityskohtaiset yhteystiedot saatavilla yritysten omilta kotisivuilta:
www.kauppisenlomamokit.com
www.kapiaisenlomamokit.com
www.yla-tommolanlomamokit.com

Rekisterin nimi

FinnishLakeLife-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.

Asiakkaan tietoja voidaan käyttää sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Tämän lisäksi rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan finnishlakelife-verkkosivuston avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä.

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot: osoite ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Mahdolliset asiakaskohtaiset majoitustiedot
Yrityksiltä kysytään lisäksi: yrityksen nimi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tietonsa itse esim. mökkivarauksen tai muun palvelun tilaamisen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijät. Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tietoturva

Sivusto sisältää lomakkeita, joiden kautta tietokantaan tallennetaan FinnishLakeLife vuokraustoimintaan liittyviä käyttäjätietoja (esim. huvilan varaaminen verkossa, varauskysely, uutiskirjeen tilaus).

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niiden keräämisen käyttötarkoituksena on asiakaspalveluun olennaisesti liittyvä yhteydenpito järjestelmän ja palvelua käyttävän henkilön välillä. Tietoja ei luovuteta Finnishlakelife-yritysryhmän tai sen teknisten palveluntoimittajien ulkopuolelle.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeillä voimme kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla internetselaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.